Disclosure

De Stichting Transparantieregister Zorg is in 2012 op initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) opgericht met als doel de financiële relaties van zorgaanbieders met farmaceutische bedrijven inzichtelijk te maken. Het register Transparantieregister Zorg is in te zien op www.transparantieregister.nl.

Volgens de huidige afspraken worden de financiële relaties met betrekking tot het ondersteunen van onderzoek vanaf 2015 als een gezamenlijk bedrag op de website van het farmaceutische bedrijf vermeld. Onder deze financiële relaties valt de ondersteuning van Onderzoek en Ontwikkeling met betrekking tot niet-klinische studies, klinische studies en prospectieve niet-interventionele studies.


Totale financiële ondersteuning Onderzoek en Ontwikkeling Dr. Falk Pharma Benelux B.V.

  • 2018 € 153.858
  • 2019 € 121.327
  • 2020 € 35.500
  • 2021 € 50.000

 

 

Disclosure